Brændværdi i træpiller

Når man taler om, hvor høj brændværdien er i træpiller, så menes der hvor meget varme, man kan få ved fyring med pillerne. I princippet er brændværdien pr. kilo, den samme i alt træ - også træpiller.

Når du sammenligner træpillers brændværdi skal du kigge på den effektive brændværdi. Der er nemlig forskel på den effektive brændværdi og den øvre brændværdi. Den øvre brændværdi er kun et rent teoretisk mål for den totale mængde varme der frigives under afbrænding af en træpille helt uden vandindhold. Den effektive brændværdi er tallet der angiver hvor meget varme der afgives ved normalt brug. Derfor er den effektive brændværdi langt bedre at kigge på når man sammenligner brændværdien i træpiller, da det er den faktiske nyttevarme i træpillerne som den beskriver.

 

Der er flere faktorer der afgør hvor meget varme man får ud af sine træpiller. Det har stor betydning, hvor højt vandindholdet er. Tørt kløvet brænde kan sagtens indeholde op til 15-20% vand. Træpiller af en ordentlig kvalitet skal som tommelfingerregel ikke indeholde mere end 6-7% vand. Træpillerne fra Højlund Mølle har typisk et vandindhold på ca. 6%.

 

Andre faktorer som du skal lægge mærke til, når du vurderer kvaliteten af træpiller:

Smuld og støv i træpillerne skal undgås, da det brænder dårligt og dit fyr kan have svært ved at fremføre smuld igennem sneglen. Er der for meget smuld, kan sneglen stoppe til og fyret går ud. Træpiller skal helst være helt fri for smuld. Derfor sigter vi vores træpiller inden de bliver pakket i sække, så de er helt fri for smuld. 

Askeprocenten skal være så lav som muligt, da du ellers skal rense fyr alt for ofte. En kvalitetspille som Højlund Træpillen indeholder maksimalt ca. 0,3% aske.

Askens smeltepunkt må ikke være for lavt, da der så vil opstå slagger i dit fyr. Vi sikrer os at askens smeltepunkt altid er minimum 1400 grader, så er man på den sikre side.

Træpillens hårdhed. Hvis pillerne er for bløde, bliver de for let slået i stykker og bliver til smuld. Vi sikrer os at den mekaniske hårdhed i vores træpiller er altid over 98, hvilket er udtryk for en stabil træpille, der er presset godt sammen.

 

 

Du kan altid se kvaliteten af vores træpiller, da vi offentliggør vores træpilleanalyser

 

Bestil træpiller her